• Hectos

Här är våra nya representanter för UmPes arbetsmiljöombud!


Hej! Vi heter Johanna Ljungquist och Johanna Eriksson och vi är UmPes studerandearbetsmiljöombud (SAMO).


Till oss kan ni vända er i frågor om arbetsmiljö och studieförhållanden så tar vi tag i problemet eller hjälper vi er vidare. Det gäller både den fysiska och psykosociala miljön. Till exempel problem i lokalerna, om ni ser att det finns risker för skada på universitetsområdet, vid känsla av utanförskap, stress osv.

Du kan nå oss via mejl på jjohannaeriksson@hotmail.com johannaljungquist92@gmail.com

©2019 by Hectos. Proudly created with Wix.com