top of page
  • Skribentens bildHectos

Vad gör egentligen Hectos ordförande?

Ordförande är såklart en av de viktigaste rollerna i en styrelse! Några av uppdragen ordförande har är att vara mötesordförande på styrelsemöten, ansvara för styrelsen arbete och vara kontaktperson för Hectos både via sociala medier och mejl. För att verkligen förstå vad en ordförande gör har vi intervjuat Hectos nuvarande ordförande Elsa Göthlin!


Hej Elsa! Vad gör du egentligen som ordförande?

Som ordförande leder och styrelsens arbete vilket till exempel innebär att jag kallar till möten, skriver dagordningar och är ytterst ansvarig för att det vi diskuterar på mötena faktiskt genomförs. Utöver det ser jag till att alla är delaktiga i styrelsearbetet, svarar på mejl eller frågor som kommer in via Hectos sociala medier. Man kanske lite kort kan beskriva det som att jag är spindeln i nätet.


Hur många timmar skulle du säga att din roll tar i månaden?

Oj, vilken svår fråga. Jag skulle säga att det varierar och är svårt att mäta. Att planera ett möte och skriva dagordning kanske tar någon eller några timmar beroende på. Men mycket av jobbet sker också ganska spontant. Typ att jag har fem minuters paus i plugget och passar på att svarar på ett mejl.

Vad är det roligaste med att vara ordförande?

Det roligaste med att vara ordförande är väl egentligen det som roligast med att vara med i styrelsen generellt - att man får vara med och påverka och göra studietiden roligare för andra lärar- och syvstudenter. Men det som har gett mig mest i rollen som ordförande är att jag känner att jag fått utvecklats i hur jag ser på att vara med i en styrelse och känner att jag fått omsätta det jag lärt mig av att sitta med ett år i styrelsen som ledamot i praktiken


Comments


bottom of page